Välkommen  |  Info till boende  |  Styrelse  |  Om Kapplasse  |  Kapplasse förr i tiden  |  Fler bilder  |  Vimmel
 
 

Om Kapplasse

Fastighetsbolaget Uppsalahem fick tomten med den gamla kappfabriken som en del av en större fastighetsaffär. Fabriksbyggnaden hade förfallit, men byggnadens industrihistoriska värde skulle bevaras. Man beslöt att behålla huskropparna mot Dalgatan, och bygga om dessa till moderna bostäder. Dessa bildar Brf Kapplasse. På gården uppfördes helt nya huskroppar som innehåller hyreslägenheter i Uppsalahems regi.
Arkitektfirman Bjerking fick uppdraget att rita och PEAB att bygga själva husen. Inflyttning skedde under 2008-2009.

Från www.bjerking.se:
Ny- och ombyggnad av bostäder i kvarteret Kapplasse
Bjerking fick det hedersamma uppdraget att bygga om Uppsalas anrika kappfabrik till bostäder. Vi är nu mycket stolta över att ha lyckats med utmaningen att bygga modernt och samtida och samtidigt bevara historiens vingslag.

Nya bostadsrätter
I projektet byggdes de befintliga husen mot Dalgatan om till att innehålla tjugosju bostadsrättslägenheter. Två nya hus byggdes, ett mot Jumkilsgatan och ett på gården. Tillsammans innehåller dessa två hus arton hyreslägenheter.

Laserscanning återskapade fasaderna
En förutsättning för projektet var att fasaderna mot Jumkilsgatan och Dalgatan bevarades. Hörnhuset mot gatorna rivdes dock, eftersom det var i dåligt skick. Med hjälp av laserscanning återskapade vi fasaderna. Hörnhuset rymmer idag niobostadsrättslägenheter.
Husen putsades i ljusa kulörer undantaget huset inne på gården som fick en slät träpanel även den i en ljus kulör. Samtliga hus har fått röd takplåt. I källaren i ett av de befintliga husen finns förråd, tvättstuga och andra gemensamma utrymmen.

Uppdrag Ny- och ombyggnad av bostäder
Uppdragsgivare: Uppsalahem, Peab
Inflyttning vinter 2008
Arbetsgrupp från Arkitektur:
PeO Gradin SAR/MSA
Thomas Blom SAR/MSA
Kerstin Ferner SAR/MSA
Jens Modin LAR/MSA
Maria Kuiper

Brf Kapplasse ligger i hjärtat av stadsdelen Luthagen nordväst om Uppsalas centrum.


© www.kapplasse.se 2018. Sidan byggd av Björn Tingström - www.bildweb.se