Välkommen  |  Info till boende  |  Styrelse  |  Om Kapplasse  |  Kapplasse förr i tiden  |  Fler bilder  |  Vimmel
 
    Historien  |  Roland Agius berättar  |  Gamla bilder  |  Sjuttiotal  |  En kartläggning  |  De sista bilderna  |  Flygfoto  |  Länkar mm
 
 

Bilder av kappfabriken före ombyggnaden

Några bilder från Upplandsmuseets samlingar, tagna före ombyggnaden. Förutom vanvården och det långt gångna förfallet är det också intressant att notera de mörkare färger som huset hade år 2003.


Museets text:
Foto sommaren 2003 i samband med ansökan om rivningslov för gamla kappfabriken i Eriksdal.

Uppsala kappfabrik uppfördes 1912 på Dalgatan 15. Närmast fabriken låg ett före detta bostadshus från 1911 på Dalgatan 17 som senare införlivades med fabriken. Detta hus har rivits 2008. På Jumkilsgatan låg ett envånigt panelat trähus som revs efter 2003. Husen längs Dalgatan var uppförda med trästomme och putsade fasader. Taket på fabriken är täckt med tegelpannor medan det f.d. bostadshuset hade falsad skivplåt i ursprungligt utförande. Trähuset mot Jumkilsgatan hade fasader med locklistpanel. Taket var försett med falsad skivplåt och takkupor i originalutförande. Gårdsmiljön hade med sin grusplan bevarat mycket av sin äldre karaktär. Fabriken var tillbyggd i vinkel in mot gården på 1930-talet. Tillbyggnaden ritades av stadsarkitekt Gunnar Leche. En låg envånig tillbyggnad har senare gjorts på gården, framför en del av fabriken.

2006 upprättades en ny detaljplan för fastigheten som innebär att fabriksbyggnaden delvis bevaras, medan rivningslov beviljades för huset mot Jumkilsgatan vilket ersätts av ett nytt bostadshus. På grund av angrepp av hussvamp revs även huset på Dalgatan 17 hösten 2008. Syftet är att en kopia eller pastisch ska uppföras på det huset.

Den gamla fabriksbyggnaden är delvis bevarad och byggs om till bostäder. Fasaden mot Dalgatan bevaras oförändrad. Dessutom har ett nytt bostadshus uppförts på gården under 2008.

 Bilderna publicerade med tillstånd från Upplandsmuséet


© www.kapplasse.se 2018. Sidan byggd av Björn Tingström - www.bildweb.se