Välkommen  |  Info till boende  |  Styrelse  |  Om Kapplasse  |  Kapplasse förr i tiden  |  Fler bilder  |  Vimmel
 
    Historien  |  Roland Agius berättar  |  Gamla bilder  |  Sjuttiotal  |  En kartläggning  |  De sista bilderna  |  Flygfoto  |  Länkar mm
 
 

Historien bakom fabriken "Kapplasse"

Direktör Josef W Larsson grundande AB Uppsala Kappfabrik år 1912 och han var orsaken till namnet Kapplasse. År 1924 flyttade tillverkningen till de nya lokalerna på Dalgatan, en industribyggnad i klassicistisk 1920-talsstil. I fabriken fanns då maskinell utrustning av sin tids mest moderna slag med bland annat löpande-band-system.
I mitten av 1930-talet fanns där ungefär 1200 anställda och inte mindre än 1500 kappor färdigställdes varje vecka. Det var då en av Uppsalas största kvinnoarbetsplatser.

År 1945 expanderade verksamheten till grannhuset, ett bostadshus uppfört i jugendstil år 1908. Så sent som år 1970 lades tillverkningen ned och byggnaderna inrymde andra verksamheter tills ombyggnaden för bostäder påbörjades.

Text: www.bjerking.se, porträttet är skänkt till Uppsala Industriminnesförening


© www.kapplasse.se 2018. Sidan byggd av Björn Tingström - www.bildweb.se